Povinné lékařské prohlídky

Na základě platné legislativy ČR zavedl ČSTS s účinností od 1. 7. 2016  povinné lékařské prohlídky pro všechny členy účastnící se tanečních soutěží ve smyslu aktivní sportovní činnosti, a to v kategoriích E-M. Pro členy NRT a STM platí od 1. 7. 2016 povinné sportovní prohlídky, které budou dále vyžadovány i pro plnění reprezentačních povinností na titulárních soutěžích WDSF a nominačních soutěží WDSF.

 

Podmínky platné dle doporučení České unie sportu:

TPV - čestné prohlášení, platnost neomezena

Třída E-D (náborová oblast) - praktický lékař, platnost 2 roky

Třída C-M (oblast výkonnostního a vrcholového sportu) - praktický lékař, platnost 1 rok

Členové NRT a STM - lékař v oboru tělovýchovného lékařství (sportovní lékař), platnost 1 rok

 

Evidence probíhá elektronicky prostřednictvím sekretariátu ČSTS do 12:00 ve středu před víkendem, ve kterém se koná daná soutěž.

Potvrzený formulář o zdravotní způsobilosti zasílejte jako přílohu e-mailu pouze ve formátu PDF, JPG nebo JPEG na e-mailovou adresu zdravotni.zpusobilost@csts.cz

 

Formulář 1Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu pro třídy E-M

Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Proto budou akceptovány i jiné podoby formuláře ze kterých bude jasně patrné potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Formulář 2 - Prohlášení o zdravotní způsobilosti pro třídu TPV

 

Veškeré sportovní organizace jsou zavázány tuto legislativu dodržovat.