OSA, Intergram

Smlouvy s OSA a Intergramem jsou od 1.1.2013 zprostředkovány smlouvou s ČOV a jemu sdružených subjektů. Smlouva s ČSTS je nadále kryta prostřednictvím ČASPV, jakožto sdružujícího subjektu.