Kvalifikační studia

 

Kvalifikační studium II. a III. třídy - Praha

V Praze se otevírá kvalifikační studium pro trenéry a porotce II. a III. třídy dle Kvalifikačního řádu ČSTS. Konečný termín přihlášek je 1. 6. 2023. Podrobné informace a přihlášku naleznete ZDE.

Kvalifikační studium III. třídy - Brno

V Brně se otevírá kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy dle Kvalifikačního řádu ČSTS. Konečný termín přihlášek je 10. 6. 2023. Podrobné informace a přihlášku naleznete ZDE.

Kvalifikační studium III. a II. třídy - Brno

V Brně se otevírá kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. a II. třídy dle Kvalifikačního řádu ČSTS. Konečný termín přihlášek je 31. 5. 2022. Podrobné informace a přihlášku naleznete ZDE.

Kvalifikační studium I. třídy - Praha

ČSTS ve spolupráci s FTVS UK otevírá ve školním roce 2021-2022 1. ročník trenérské školy pro získání licence I. třídy  - trenér a porotce tanečního sportu.

Kvalifikační studium II. a III. třídy - Brno

V Brně se otevírá kvalifikační studium pro trenéry a porotce II. a III. třídy dle Kvalifikačního řádu ČSTS. Konečný termín přihlášek je 15. 6. 2021. Podrobné informace a přihlášku naleznete ZDE.

Kvalifikační studium III. třídy - Brno

V Brně se otevírá kvalifikační studium pro trenéry a porotce tanečního sportu III. třídy dle Kvalifikačního řádu ČSTS. Konečný termín přihlášek je 10. 6. 2020.

Kvalifikační studium III. třídy - Kroměříž

V Kroměříži se otevírá kvalifikační studium pro trenéry a porotce tanečního sportu III. třídy dle Kvalifikačního řádu ČSTS. Konečný termín přihlášek je 22. 6. 2020.

Kvalifikační studium II. a III. třídy - Praha

V Praze se otevírá kvalifikační studium pro trenéry a porotce tanečního sportu II. a III. třídy dle Kvalifikačního řádu ČSTS. Konečný termín přihlášek je 14. 6. 2020.

Kvalifikační studium I. třídy pro trenéry a porotce

Dnešním dnem je spuštěno přihlašování na kvalifikační studium 1. třídy, které bude probíhat ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci od ledna 2020 do prosince 2021 ve dvou ročnících. 

Kongres ČSTS 2020

Kongres ČSTS 2020 proběhne v olomouckém Domu u Parku, Palackého 75/21 dne 4.1.2020.

Školení obecných základů trenérské licence II.třídy VOŠ ČUS

Termín konání 22. - 24. 11. 2019 (I. část) + 06. - 08. 12. 2019 (II. část).

Doškolovací seminář ČSTS 31. 8. 2019 a setkání zástupců klubů 30. 8. 2019 - Panský dvůr Telč

Program Doškolovacího semináře a Testy pro porotce.

Doškolovací seminář ČSTS

Dne 31.8.2019 se v Panském dvoře v Telči uskuteční Doškolovací seminář ČSTS. Hlavním přednášejícím lektorem bude Fabio Selmi.

Kvalifikační studium TRENÉR/POROTCE III. a II. třídy - Brno, III. třídy Kroměříž

Brno - KS II. a III. třídy Program studia a přihláška. Přihlášky do 31.5.2019.

Kroměříž - KS III. třídy Informace a př. a přihláška

Kvalifikační studium TRENÉR/POROTCE III. a II.třídy 2019 - Brno

Program studia a přihláška. Přihlášky do 31.5.2019.

Zahraniční školení pro porotce MČR

Dle přílohy Kvalifikačního řádu KP08 jsou porotci pro MČR povinni absolvovat zahraniční školení.

Testy pro porotce na Kongresu ČSTS jsou přeloženy z neděle na sobotu 5.1.2019 (NUTNOST PŘIHLÁŠENÍ)

Testy dle KŘ §7, bodu č. 4 se uskuteční v době konání kongresu od 16:00 hod. Testové otázky.

S ohledem na přípravu testů je nutné přihlášení zájemců. Přihláška zde.

Texty k přednášce FK.

Ohlédnutí za Doškolovacím seminářem ČSTS v Mikulově 1. a 2.9.2018

Jaký byl a jaký bude vývoj dalších školících akcí ČSTS…

AKTUALIZACE Doškolovacího semináře ČSTS 1.9.2018 a 2.9.2018

Program DS, Individuální lekce, Testy , Dopravní situace.

Děkujeme za zaslané připomínky k testovým otázkám.

Podklady pro nedělní semináře z Katalogu figur STT LAT. Ostatní viz "Číst dál".

Testové otázky pro porotce

Budou použity na Doškolovacím semináři ČSTS 1.9.2018 v Mikulově. Testové otázky.

Testy pro porotce na Doškolovacím semináři v Mikulově 1. 9. 2018

Na základě úpravy Kvalifikačního řádu schválené VR ze dne 21.1.2016 a následně Výroční konferencí 17.11.2016 musí porotce prokázat své znalosti složením testu z pravidel hodnocení, a to vždy alespoň jednou za uplynulé období. Toto pravidlo nabylo účinnosti 1.1.2018.

Zahraniční školení pro Porotce MČR

Školení je uznatelné jako další školící akce dle KŘ §13 c) pro potřeby ČSTS.

Doškolovací seminář ČSTS 1. 9. 2018 - Hotel Galant Mikulov

Aktualizovaný PROGRAM Doškolovacího semináře a doprovodných akcí.

Školení funkcionářů se uskuteční až 6. 1. 2019 v Praze.

Přihlášky v sekci Soutěže.

Vypsaná Kvalifikační studia TRENÉR a POROTCE III. třídy pro rok 2018

Brno - informace

Kroměříž - aktualizované informace

Praha - (podzim 2018) bude doplněno

WDSF Kongres porotců - 12.3.2018 Brno - Orea Hotel Voroněž

Podrobné informace a přihlášky na www.brnoopen.eu/KONGRES . Cena 100,- CHF.

Uznatelné jako zahraniční školení pro Porotu MČR. Přístupné i pro porotce bez WDSF licence.

Doškolovací seminář ČSTS - 2.9.2017 Náměstí Míru 26, Mladá Boleslav

Školení pro funkcionáře se uskuteční až v rámci kongresu v lednu 2018.

Kvalifikační studium TRENÉR/POROTCE III.třídy - Kroměříž

Kroměříž otevírá kvalifikační studium trenérů a porotců tanečního sportu III.třídy dle Kvalifikačního řádu ČSTS. Termíny a informace dle přiloženého souboru.

Kvalifikační studium TRENÉR/POROTCE III. a II.třídy - Brno

Brno otevírá kvalifikační studium trenérů a porotců tanečního sportu III. a II.třídy dle Kvalifikačního řádu ČSTS. Termíny a informace dle přiloženého dokumentu.

Kvalifikační studium TRENÉR/POROTCE II.třídy - Praha

V červnu se v Praze koná kvalifikační studium trenérů a porotců tanečního sportu II. třídy podle Kvalifikačního řádu ČSTS. Termín uzávěrky přihlášek je 30. dubna 2017. Více informací zde.

Kongres WDSF v Brně

Ve dnech 3. a 4. dubna 2017 se v Brně koná Kongres WDSF. Mohou se ho účastnit i porotci bez licence WDSF.

Aktualizovaný program Doškolovacího semináře ČSTS a doprovodných akcí 27.8.2016 v Lednici

Program DS, rozpis lekcí, mapa místa.

Katalog figur WDSF

Bezprostředně po DS 27.8. se uskuteční pracovní jednání LEKTORSKÉHO SBORU se zástupci Odborné komise ČSTS a jednání Trenérské rady. Přihlášky přes www.csts.cz .

S ohledem na objížďky před místem konání, ponechte si prosím dostatečnou rezervu. Účastníci jedoucí přes Hodonín prodloužení cesty minimálně o 20 minut.

Odpolední program  Doškolovacího semináře 27.8. je pro studenty současných kvalifikačních studií III.třídy ZDARMA.

 

 

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy v Praze, Brně a Kroměříži

Termín kvalifikačního studia III. třídy pro trenéry a porotce v termínu červen-srpen 2016

Praha - podmínky a přihláška

Brno - podmínky a přihláška

Kroměříž - podmínky.

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy v Praze

Termín kvalifikačního studia III. třídy pro trenéry a porotce, pořádaný Studiem Bohemia se posouvá o jeden měsíc, a to na termín květen-červen 2016

Bližší info viz. PODMÍNKY a PŘIHLÁŠKA

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy v Praze

Stuidio Bohemia ve spolupráci s Pražskou divizí vyhlašuje Kvalifikační studium III. třídy pro trenéry a porotce v termínu duben - červen 2016. Info viz níže

 

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy - KROMĚŘÍŽ 2015

Termín a podmínky ke kvalifikačnímu studiu naleznete v přílozeSTUDIUM

Kvalifikační studia pro trenéry a porotce III. a II. třídy pro rok 2015 - BRNO

Podmínky studia a přihlášky najdete v odkazech zde:

 Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. a II. třídy

Gratulace novým absolventům KS I. třídy

Gratulujeme k úspěšnému absolvování státních zkoušek v rámci kvalifikačního studia pro trenéry a porotce I. třídy při Trenérské škole FTVS UK Praha: Zuzaně Šilhánové, Martinovi Dvořákovi, Pavle Beránkové a Janu Beránkovi.

Kvalifikační studia II. třídy při FTVS Praha

ČSTS ve spolupráci s FTVS Praha vyhlásilo studium pro trenéry a porotce II. třídy od února 2015. Termín pro závazné přihlášení byl FTVS prodloužen do 20.prosince 2014!!! Závazné přihlášky zasílejte na adresu  langmaier.jaroslav@csts.cz 

Kvalifikační studia II. třídy při FTVS Praha

ČSTS ve spolupráci s FTVS Praha vyhlašuje studium pro trenéry a porotce II. třídy od února 2015. Svoje přihlášky zašlete nejpozději do 3. listopadu 2014  na adresu  langmaier.jaroslav@csts.cz   (počet studentů obecné části na FTVS je omezen)

Kvalifikační studium III. třídy v Praze 2014

Stuidio Bohemia ve spolupráci s Pražskou divizí vyhlašuje Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy říjen/listopad 2014  - uzávěrka přihlášek prodloužena do 25.9.  PřihláškaPodmínky

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce I. třídy - Univerzita Palackého v Olomouci

Připomínám všem potencionálním uchazečů o kvalifikační studium pro trenéry a porotce I. třídy, že se blíží čas uzávěrky (19.9.). Nebude-li naplněn dostatečný počet uchazečů, studium nebude otevřeno!!! Přihláška a podmínky .zde

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce I. třídy - Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta tělesné kultury UP Olomouc ve spolupráci s ČSTS vyhlašují kvalifikační studium I. třídy pro trenéry a porotce sportovního tance. Podmínky, přihláška Zde

POZOR - změna termínů - Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. Třídy - Kroměříž

Kvalifikační studium v Kroměříži se přesouvá na termín 11. - 13. 7. a 18. - 20. 7. 2014. Změna nastala na základě požadavku přihlášených zájemců. Pro dodatečné zájemce více Zde

ZRUŠENO - Kvalifikační studia I. a II. třídy v Brně

Kvalifikační studia v Brně pro trenéry a porotce I. a II. třídy, se až do předpokládané změny učebních osnov vzdělávacího procesu ruší!!

Kvalifikační studium III. třídy Brno 2014

Podmínky studia a přihlášky najdete v odkazech ZDE

Kvalifikační studium III. třídy v Praze 2014

Stuidio Bohemia ve spolupráci s Pražskou divizí vyhlašuje Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy říjen/listopad 2014 viz Přihláška a Podmínky

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce II. třídy - PRAHA 2014

CSTS vyhlašuje studium pro trenéry a porotce II. třídy v Praze - podrobnosti  Zde

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy - KROMĚŘÍŽ 2014

Termín a podmínky ke kvalifikačnímu studiu naleznete v přílozeSTUDIUM

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy pro rok 2014 - PRAHA

Kvalifikační studium se uskuteční od konce září 2014 (podmínky studia a přihlášky budou vyvěšeny v květnu 2014)

Kvalifikační studia pro trenéry a porotce III. a II. třídy pro rok 2014 - BRNO

Předběžné termíny( podmínky a přihlášky budou zveřejněny do konce dubna) -  KS 3: 20.-22.6.2014, 4.-6.7.2014,  23.8.2014     KS 2: 20.-24.6.2014, 2.-6.7.2014, 22.-24.8.2014

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy - KROMĚŘÍŽ

informace pro zájmce o kvalifikační studium najdete zde:STUDIUM

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce I. třídy - Masyrykova univerzita Brno

Kvalifikační studium třídy I se bude otvírat v říjnu 2013 na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií a podmínky budou zveřejněny v polovině dubna. Předběžné přihlášky je možno posílat na sekretariát - sekretariat@csts.cz, nebo Petru Odstrčilovi -  petr@dancesportpro.cz

Kvalifikační studium III. třídy v Praze

Stuidio Bohemia ve spolupráci s Pražskou divizí vyhlašuje Kvalifikační studium III. třídy leden/únor 2013. Poslední místa jsou ještě volná. Info viz níže

Kvalifikační studia pro trenéry a porotce III. třídy 2012 - PRAHA

V příloze naleznete Vstupní podmínky studia a taktéž Přihlášku.

Termín přihlášení je nejpozději do 17.8.2012!!!

Kvalifikační studia pro trenéry a porotce III. a II. třídy 2012

Informace pro zájmce o kvalifikační studia najdete zde:

BRNO: Přípravné studium pro trenéry a porotce III. a II. třídy, Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. a II. třídy

Kroměříž: Kvalifikační studium  pro trenéry a porotce III. třídy

Praha: Kvalifikační studium trenérů a porotců III. třídy termín 25. - 31. srpna 2012 (info bude zveřejněno dodatečně)

Kvalifikační studium třídy II a III

Kvalifikační studium pro protoce a trenéry třídy II a III pořádá DSP Kometa Brno ve dnech 24.-27.6 (KSIII jen do 26.6.), 1.-6.7. (KSIII jen do 3.7.) a 26.-29.8. (KSIII jen 27.8.)

Kvalifikační studia pro trenéry a porotce v roce 2011

Český svaz tanečního sportu ve spolupráci se svými akreditovanými vzdělávacími středisky a smluvními partnery připravuje pro rok 2011 tato studia dle Kvalifikačního řádu ČSTS:

Kongres ČSTS 7.-9.1.2011

Výkonná rada ČSTS si vás dovoluje pozvat na Kongres a doprovodné akce, které se budou konat ve dnech 7.-9.1.2011 V Praze. Akce je určena pro trenéry, porotce i ostatní zájemce, včetně aktivních tanečníků. Součástí sobotního programu je tradiční vyhlášení ligy a hvězd roku 2010.

DVD a foto z Kongresu ČSTS

Jako malé ohlédnutí za Kongesem, který se uskutečnil v lednu 2010, vedení CSTS pro jeho účastníky* připravilo DVD se záznamem jednotlivých přednášek. DVD obsahuje pilotní projekt lektorského sboru - sdílení metodik trenérů vychovávajících špičkové taneční páry všech věkových kategorií (Mgr. Marie Dvořáková, Ing. Petr Bartuněk, Martin Odstrčil), přednášku Pavly Landsfeldové, o tom, čeho  by si měl všímat porotce při posuzování standardních tanců.

KVALIFIKAČNÍ STUDIA PRO TRENÉRY A POROTCE V ROCE 2010

 
 

KONGRES ČSTS 2010

Kongres ČSTS pro trenéry a porotce s otevřenou účastí pro další zájemce se uskuteční v sobotu 9. ledna 2010.