Doškolovací seminář ČSTS - 2.9.2017 Náměstí Míru 26, Mladá Boleslav

Školení pro funkcionáře se uskuteční až v rámci kongresu v lednu 2018.

O programu budete informováni. V neděli 3.9.2017 dále proběhne setkání Lektorského sboru a Odborné komise na sekretariátu ČSTS.