O ČSTS

Český svaz tanečního sportu (dále jen ČSTS)

 • je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • je dobrovolným spolkem osob se stejným zájmem v oblasti tanečního sportu. Spolek je založen k uspokojování a ochraně zájmů svých členů v oblasti tanečního sportu na rekreační, výkonnostní a vrcholové úrovni v rozsahu svého poslání a činnosti.
 • sídlem ČSTS je Praha.

Účel ČSTS

Účelem a posláním ČSTS je metodicky a organizačně podporovat rozvoj tanečního sportu, hájit zájmy svých členů a prosazovat jejich oprávněné požadavky.

Účelem ČSTS je dále zejména:

 • vytvářet prostor pro vhodné využívání volného času zájemců o taneční sport, a tím zajištění široké základny zejména v kategoriích dětí a juniorů.
 • zajišťovat podmínky pro špičkovou úroveň českého tanečního sportu v mezinárodním měřítku.

Volení zástupci ČSTS

 • Prezident – Ing. Martin Dvořák

 • Výkonná rada

  • Viceprezident pro sport – Michal Drha
  • Viceprezident pro profesní záležitosti – Martin Odstrčil
  • Viceprezident pro vnitřní záležitosti – Ing. Filip Karásek
  • Člen výkonné rady – Jakub Dávidek
  • Člen výkonné rady – Marcel Gebert
  • Člen výkonné rady – Pavel Sluka
  • Člen výkonné rady – Mgr. Miroslav Hýža
  • Člen výkonné rady – Mgr. Michaela Riedlová

 • Dozorčí rada

  • Mgr. Jiří Vrána
  • Jan Durdovič
  • Ing. Jan Liškař

 • Rozhodčí rada

  • Linda Henzélyová
  • Jiří Ševčík
  • Tibor Stano