Zahraniční školení pro porotce MČR – 1. až 3.12.2017 Bad Harzburg

http://www.tanzsport.de/de/sportwelt/lehre/lehrgaenge

01. - 03.12.2017  Kurhaus Bad Harzburg, Kurhausstr. 11, 38667 Bad Harzburg
Školení pro porotce se koná v Lázeňském domě „Bad Harzburg, …“ pod označením

LG 07/2017 Bundeswertungsrichter-Lehrgang (Erhalt) (WR S und Topf)

 

Dle přílohy Kvalifikačního řádu KP08 jsou porotci pro MČR povinni absolvovat zahraniční školení.

Porotci pro MČR jsou povinni dle KP08 bodu 4. c) této přílohy absolvovat v uplynulém období minimálně jednu zahraniční školící akci. Měsícem jmenování je prosinec před rokem konání MČR.

Bod 4. c) průběžné vzdělávání – účast na jedné vzdělávací akci v zahraničí v uplynulém období. Za uplynulé období se považuje období dvou let před měsícem jmenování dle ust.1. Uznávány jsou tyto vzdělávací akce:
• zahraniční kongresy porotců a trenérů: WDSF, DTV a SZTŠ, nebo
• akce vyhlášené před začátkem kalendářního roku (ve kterém se konají) viceprezidentem pro profesní věci.

Pro MČR 2018 bude zapracováno do informačního systému a důsledně vyžadováno.