KVALIFIKAČNÍ STUDIA PRO TRENÉRY A POROTCE V ROCE 2010

 
 
Český svaz tanečního sportu ve spolupráci se svými akreditovanými vzdělávacími středisky a smluvními partnery připravuje pro rok 2010 tato studia dle Kvalifikačního řádu ČSTS:
 
1)    PRAHA - Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s FTVS University Karlovy a ČSTS
·          KS III. Třídy
Termín: 19.-22.8.2010
Místo: EuroDanceCenter, Praha 1, Národní 10 (vchod z Voršilské ul.)
Přihlášky a platba do 30.6!: e-mailem na ftvs-tanec@seznam.cz nebo faxem na č. 224 95 1755
Kontakt/informace: ftvs-tanec@seznam.cz nebo faxem na č. 224 95 1755
·          KS II. Třídy
Termín: 23.-29.8.2010 a 9.-12.9.2010
Přihlášky a platba do 30.6.! e-mailem: ftvs-tanec@seznam.cz nebo faxem na č. 224 95 1755
 
PRAHA - KS I. Třídy
ČSTS uzavřelo Dohodu o spolupráci při výchově a vzdělávání trenérů a porotců I. třídy. Studium bude otevřeno při minimálním počtu 8 studentů. Předběžný zájem je nutné avizovat na bartunkova.eva@csts.cz nejpozději do 29.6.2010!
Dvouleté studium na FTVS UK Praha
Předběžný termín: od října 2010
 
2)    BRNO - DSP Kometa Brno, o.s., akreditované školící středisko ČSTS
·          KS III. Třídy – květen 2009 - ZRUŠENO!
Termín: červen 2010 (bude upřesněno)
Místo: v prostorách tanečního studia Kometa, Tuřanská 13, Brno - Tuřany (sídlo DSP Kometa Brno, o.s.)
Předběžné přihlášky:: e-mailem uks3@dancesportpro.cz
·          KS II. Třídy - ZRUŠENO!
Termín: červenec 2010 (bude upřeněno)
Místo: v prostorách tanečního studia Kometa, Tuřanská 13, Brno - Tuřany (sídlo DSP Kometa Brno, o.s.)
Předběžné přihlášky: e-mailem uks2@dancesportpro.cz
Informace/odkaz na www: www.dancesportpro.cz
Kontakt:
petr@dancesportpro.cz, mobil 604 231 299, tel/fax 545 232 347
 
3) KROMĚŘÍŽ - Taneční studio Henzély ve spolupráci s ČSTS
·          KS III. třídy
Termín:  4.-6.6. a 19.-20.6.2010 - ZRUŠENO!
Místo: v prostorách tanečního studia Henzély, Třebízského 1331, Kroměíž
Přihlášky do 28.5.2010!: e-mailem studium@henzely.cz nebo faxem na 573 337513
 
4) OLOMOUC - FTK UP Olomouc ve spolupráci s ČSTS
·          KS II. Třídy
Termín:  podle dostatečného množství zájemců
·          KS I. třídy
Termín: dle zájmu 2010/2011; zahájení - říjen 2010
Předběžné přihlášky: viz kontakt: dagmar.slezarova@upol.cz
a dále váš zájem adresujte na: vzdělávání@csts.cz
Kontakt: Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, 771 11 Olomouc oddělení dalšího vzdělávání a podpory výuky - Mgr. Dagmar Šlézarová
tel.: 585 636 454, fax: 585 636 453, mobil: 604 777 109
E-mail : dagmar.slezarova@upol.cz

Obecné informace a předpoklady účasti na studiu
KS III. třídy
Vstupní kvalifikační podmínky pro účast na studiu: nejsou. Vstupní podmínky pro získání licence porotce/trenéra III: věk 18 let; třída BST a BLA soutěžní činnosti; kvalifikační studium III. Třídy
KS II. třídy
Vstupní kvalifikační podmínky pro účast na studiu: licence trenér/porotce nejbližší nižší třídy (III) nebo ukončené kvalifikační studium nejbližší nižší třídy (III). Vstupní podmínky pro získání licence porotce/trenéra II: věk - trenér 20 let/porotce 21 let; 2 roky držitel licence III s odpovídající aktivní činností; kvalifiační studium II. třídy
KS I. třídy
Vstupní kvalifikační podmínky pro účast na studiu: licence trenér/porotce nejbližší nižší třídy (II) nebo ukončené kvalifikační studium nejbližší nižší třídy (II); maturitní vzdělání (přitom se připouští, že je možno zahájit kvalifikační studium i bez splnění této podmínky, ale osvědčení o jeho absolvování se vydá až po předložení maturitního vysvědčení). Vstupní podmínky pro získání licence porotce/trenéra: věk - trenér 22 let/porotce 24 let, tř. AST i ALA sout.činnosti; 2 roky držitel licence tř. II s odpovídající aktivní činností; kvalif. studium I. tř.