Kvalifikační studium pro trenéry a porotce I. třídy - Masyrykova univerzita Brno

Kvalifikační studium třídy I se bude otvírat v říjnu 2013 na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií a podmínky budou zveřejněny v polovině dubna. Předběžné přihlášky je možno posílat na sekretariát - sekretariat@csts.cz, nebo Petru Odstrčilovi -  petr@dancesportpro.cz