Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy pro rok 2014 - PRAHA

Kvalifikační studium se uskuteční od konce září 2014 (podmínky studia a přihlášky budou vyvěšeny v květnu 2014)