Ohlédnutí za Doškolovacím seminářem ČSTS v Mikulově 1. a 2.9.2018

Jaký byl a jaký bude vývoj dalších školících akcí ČSTS…

V Mikulově se první víkend v září uskutečnilo hned několik školících akcí i pracovních setkání. Ohlasy a reakce na náplň školících dnů jsou téměř výhradně kladné. V souladu s Kvalifikačním řádem byl stěžejním bodem programu Doškolovací seminář pro porotce a trenéry. Přednášky Fabia Bosca a Petra Odstrčila se zabývaly pravidly hodnocení.

Poprvé v historii, v souladu s novou legislativou, (KŘ §7, bod č.4) skládali porotci zkušební test z pravidel hodnocení. Většina porotců složila testy na plný, nebo téměř plný počet bodů. Nesplnění testu bylo ojedinělou záležitostí. Zavedení testů bylo porotci akceptováno a přijato s pochopením. Taneční sport se tak zařadil mezi sporty, v nichž získání licence porotce není doživotně formální záležitostí, ale vyžaduje stálé udržování odbornosti.

Výsledky testů.

V souvislostí se změnou v členění Katalogu figur na třídy E, D a C, proběhl v neděli Workshop se zaměřením na celý katalog. Nově se profilující lektoři - Michal Drha i Filip Karásek - odvedli na svých seminářích výbornou práci, stejně jako Petr Odstrčil ve spolupráci s Davidem Odstrčilem a Tarou Bohak. 

V souladu s platnou legislativou a s ohledem na neschválení funkce Inspektora soutěží, bude po porotcích vyžadováno uplatnění pravomoci kontrolovat dodržování Katalogu figur a příští testy tak budou rozšířeny o více otázek z Katalogu figur.

Ubíráme se k novému formátu dvoudenního Doškolovacího semináře, kdy druhý den je zatím nepovinný a má spíše pracovní charakter.

V Mikulově se také uskutečnilo jednání Výkonné rady a společné jednání Lektorského sboru a Odborné komise, o jejichž výsledcích budete informováni v zápisech.