Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy v Praze

Stuidio Bohemia ve spolupráci s Pražskou divizí vyhlašuje Kvalifikační studium III. třídy pro trenéry a porotce v termínu duben - červen 2016. Info viz níže

 

Stuidio Bohemia ve spolupráci s Pražskou divizí vypisuje Kvalifikační studium III. třídy v termínu lduben -červen 2016. Studium bude probíhat v prodloužených víkendech. Studium obsahuje 50 vyučovacích hodin plus zkoušky z obecných předmětů a specializace (kataog figur STT, LAT, organizace tanečního sportu, systém hodnocení, pohybová průprava, dětský a juniorský program). Info: Podmínky a Přihláška