Doškolovací seminář ČSTS 31. 8. 2019 a setkání zástupců klubů 30. 8. 2019 - Panský dvůr Telč

Program Doškolovacího semináře a Testy pro porotce.

Přihlášky naleznete v Kalendáři soutěží na http://www.csts.cz/cs/KalendarSoutezi .