Kvalifikační studium I. třídy - Praha

ČSTS ve spolupráci s FTVS UK otevírá ve školním roce 2021-2022 1. ročník trenérské školy pro získání licence I. třídy  - trenér a porotce tanečního sportu.

Předpokládaná cena studia za 1. ročník je 18 000,-Kč. Za 2. ročník je 20 000,-Kč.

Pro přijetí ke studiu je potřeba:

a.    Mít studium II. třídy vystudované a uzavřené závěrečnou zkouškou – stačí podat přihlášení na sekretariat@csts.cz do termínu 6.9.2021 formou e-mailu.

b.    Mít vystudovanou studium II. třídy bez závěrečné zkoušky nestarší 4 let s podmínkou, že během 1. semestru musí přihlášený uchazeč složit zkoušku závěrečnou za studium II. třídy. – stačí podat přihlášení na sekretariat@csts.cz do termínu 6.9.2021 formou e-mailu.

Garantem studia I. třídy byl VR schválen Ing. Miroslav Brožovský, tel: 722 941 890, e-mail: mbrozovsky@volny.cz - kontakt pro přihlášení na studium I. třídy včetně podání přihlášení na sekretariát formou e-mailu.