Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy - KROMĚŘÍŽ 2014

Termín a podmínky ke kvalifikačnímu studiu naleznete v přílozeSTUDIUM