Gratulace novým absolventům KS I. třídy

Gratulujeme k úspěšnému absolvování státních zkoušek v rámci kvalifikačního studia pro trenéry a porotce I. třídy při Trenérské škole FTVS UK Praha: Zuzaně Šilhánové, Martinovi Dvořákovi, Pavle Beránkové a Janu Beránkovi.