Testové otázky pro porotce

Budou použity na Doškolovacím semináři ČSTS 1.9.2018 v Mikulově. Testové otázky.

Kritéria pro splnění (počet správných odpovědí z 50 vylosovaných otázek) pro porotce s platnou licencí:

I. třídy            40 správných odpovědí

II. a III. třídy   35 správných odpovědí

Možnost složení testů po dobu celého dvouletého období.

Struktura otázek a použitá literatura.

Poděkovánní za zpracování patří Petru Odstrčilovi.