Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy v Praze

Termín kvalifikačního studia III. třídy pro trenéry a porotce, pořádaný Studiem Bohemia se posouvá o jeden měsíc, a to na termín květen-červen 2016

Bližší info viz. PODMÍNKY a PŘIHLÁŠKA