Kvalifikační studia pro trenéry a porotce v roce 2011

Český svaz tanečního sportu ve spolupráci se svými akreditovanými vzdělávacími středisky a smluvními partnery připravuje pro rok 2011 tato studia dle Kvalifikačního řádu ČSTS:

1) KROMĚŘÍŽ - Taneční studio Henzély ve spolupráci s ČSTS
·    KS III. třídy - termín: 13.5.2011 - 15.5.2011 (1 víkend), 28.5.2011 - 29.5.2011 (2 víkend)

Místo: v prostorách tanečního studia Henzély, Třebízského 1331, Kroměíž
Přihlášky do 8.5.2011!: e-mailem studium@henzely.cz nebo faxem na 573 337513
Informace/odkaz na www: www.henzely.cz ; KS: http://www.henzely.cz/studio/cl1801735952.htm


2)    BRNO - DSP Kometa Brno, o.s., akreditované školící středisko ČSTS
·          KS III. Třídy Termín: červen/červenec 2011 (bude upřesněno)
Místo: v prostorách tanečního studia Kometa, Tuřanská 13, Brno - Tuřany (sídlo DSP Kometa Brno, o.s.)
Předběžné přihlášky:: e-mailem uks3@dancesportpro.cz
·          KS II. Třídy - Termín: červenec 2011 (bude upřeněno)
Místo: v prostorách tanečního studia Kometa, Tuřanská 13, Brno - Tuřany (sídlo DSP Kometa Brno, o.s.)
Předběžné přihlášky: e-mailem uks2@dancesportpro.cz
Informace/odkaz na www: www.dancesportpro.cz
Kontakt: petr@dancesportpro.cz, mobil 604 231 299, tel/fax 545 232 347 

3) PRAHA - ČSTS ve spolupráci s FTVS University Karlovy a ČSTS - pokračuje studium I. třídy (akademický rok 2010/2011)
 
Obecné informace a předpoklady účasti na studiu
KS III. třídy
Vstupní kvalifikační podmínky pro účast na studiu: nejsou. Vstupní podmínky pro získání licence porotce/trenéra III: věk 18 let; třída BST a BLA soutěžní činnosti; kvalifikační studium III. Třídy
KS II. třídy
Vstupní kvalifikační podmínky pro účast na studiu: licence trenér/porotce nejbližší nižší třídy (III) nebo ukončené kvalifikační studium nejbližší nižší třídy (III). Vstupní podmínky pro získání licence porotce/trenéra II: věk - trenér 20 let/porotce 21 let; 2 roky držitel licence III s odpovídající aktivní činností; kvalifiační studium II. třídy
KS I. třídy
Vstupní kvalifikační podmínky pro účast na studiu: licence trenér/porotce nejbližší nižší třídy (II) nebo ukončené kvalifikační studium nejbližší nižší třídy (II); maturitní vzdělání (přitom se připouští, že je možno zahájit kvalifikační studium i bez splnění této podmínky, ale osvědčení o jeho absolvování se vydá až po předložení maturitního vysvědčení). Vstupní podmínky pro získání licence porotce/trenéra: věk - trenér 22 let/porotce 24 let, tř. AST i ALA sout.činnosti; 2 roky držitel licence tř. II s odpovídající aktivní činností; kvalif. studium I. tř.