Schválené úpravy dokumentů ČSTS, které přinesou změny pro taneční páry v katalogu figur a pro nové, ale i stávajících porotce I.třídy v kvalifikačních předpokladech a v losování na soutěže TL a STL.

Viz zápis z jednání Výkonné rady 22.6.2016 v Brně. http://www.csts.cz/cs/Content/View/1304

Stručně se změny týkají:

- rozšíření Katalogu figur podle WDSF pravidel      platnost od 1.9.2016

  (V přípravě je omezení Katalogu figur pro kategorii E v rozsahu základních  figur - Bronze.)

  Proškolení rozšíření Katalogu figur proběhne na Doškolovacím semináři ČSTS 27.8.2016 v Lednici.

- porota na soutěže STL se losuje v plném rozsahu na soutěže TL se dolosováná   

- došlo k rozdělení licence porotce I.třídy na třídu I.A (pouze do tř.A) a I.M (do třídy M včetně TL)    platnost od 1.9.2016

- došlo ke zpřísnění kvalifikačních předpokladů porotců pro licenci I.M a zavedení stínového porotování pro získání a obnovení porotcovské licence


Není-li uvedeno jinak, je platnost od 1.1.2017.