Kongres WDSF v Brně

Ve dnech 3. a 4. dubna 2017 se v Brně koná Kongres WDSF. Mohou se ho účastnit i porotci bez licence WDSF.

Toto školení je možné započítat jako zahraniční školení pro porotce MČR nebo jako druhou školící akci dle KŘ pro ostatní porotce.

Porotci bez licence WDSF se mohou zúčastnit v roli "OBSERVER" bez možnosti složení závěrečných testů. Přihlášku je třeba čitelně označit textem "OBSERVER". Poplatek stejný jako pro porotce WDSF.

Více informací a přihlášku naleznete na www.brnoopen.eu/KONGRES-JS3-0