Kvalifikační studium I. třídy pro trenéry a porotce

Dnešním dnem je spuštěno přihlašování na kvalifikační studium 1. třídy, které bude probíhat ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci od ledna 2020 do prosince 2021 ve dvou ročnících. 

Studium bude zakončené závěrečnou zkouškou a absolventi obdrží osvědčení o absolvování celoživotního programu vzdělávání dle akreditace MŠMT a Kvalifikačního řádu ČSTS.  V prvním ročníku proběhne celkem 10 vyučovacích víkendů dle přiloženého harmonogramu. 

Cena studia: 13 000 Kč za první ročník, 13 500 Kč za druhý ročník.

Přihlášky:

  • do 20. 12. 2019 pouze absolventi kvalifikačního studia ČSTS 2. třídy,
  • do 5. 1. 2020 nebo do vyčerpání kapacity studia také absolventi kvalifikačního studia ČSTS 3. třídy s podmínkou dostudování KS 2. třídy v nejbližším možném termínu.
  • Přihláška je platná po uhrazení poplatku za školení (1. ročníku).
  • Další podmínkou pro přihlášení je středoškolské vzdělání zakončené maturitou

Přihlašování na:  http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2675

Harmonogram prvního semestru studia
17.-19. ledna
7.-9. února
13.-15. března
24.-26. dubna
15.-17. května
5.-7. června
Začátek v pátek 16:00, konec neděle do 14:00.

Organizátoři si vyhrazují právo úpravy harmonogramu. 

Garant specializace: Mgr. Miroslav Hýža, email: miroslav.hyza@tkolymp.cz