Platby členských příspěvků na 2015 a třída E (bývalé Hobby)

Prosíme členy ČSTS, aby prioritně platili členské příspěvky a licence ČSTS prostřednictvím svých klubů, a vedoucí klubů pak, aby k platbám využívali web ČSTS, jehož prostřednictvím jsou velmi snadno a srozumitelně generovány platební příkazy pro platbu členských příspěvků.

Tento postup do značné míry ulehčuje administrativní zatížení sekretariátu, a zajistí správnost vypočítané celkové výše členských příspěvků, které se liší věkem a specifikací rozšiřujících členských příspěvků (soutěžní registrace, profesionálové, licence funkcionářů).  Výše členských příspěvků je stanovena přílohou Finančního řádu ČSTS - Příspěvky. Dále upozorňujeme, že třída Hobby byla rozhodnutím prezidia od 1.1.2015 přejmenována na třídu E. Platí pro ni stejná pravidla jako pro Hobby.  Registrovaní členové ČSTS se zařazením do třídy E (Hobby) platí základní členský příspěvek ve výši 200 Kč, neregistrovaní E/Hobby (nečlenové ČSTS) platí 500 Kč. Po 1.1.2015 jsou platby členských příspěvků navýšeny o evidenční poplatek 50 Kč.