Intenzivní tréninkové soustředění SCM 29.-31.3.2015 Kroměříž

Intenzivní tréninkové soustředění národního týmu juniorů, mládeže a věkové kategorie do 21 let, za přítomnosti špičkových mezinárodních trenérů Zorana Plohla, Olgy Basenkové, Raimondse Pisevse a Genny Favero, bude probíhat 29.3.-31.3. v Domě kultury v Kroměříži *. Příjezd na soustředění je plánováno v neděli mezi 8 - 8.30 hod, je možné se ubytovat již v sobotu. Odjezd je plánován na úterý po 18.00. Počet přidělených individuálních lekcí a výše doplatku na lekce je diferencována dle umístění v NRT viz tabulka.

 

Lekce s trenéry přiděluje ředitel SCM na základě rovnoměrného klíče schváleného Trenérskou radou na SCM 7.9.2014. Po uzávěrce 26.3.2015 není možné dělat zásahy a výjimky do této organizačně velmi komplikované sestavy (40 párů). Ne všichni se logicky budou moci aktivně zúčastnit všech seminářů, je to dáno jejich umístěním v NRT, tj. pokud nejsou zařazeni do příslušné kategorie tanců, mohou se zúčastnit jen jako pasivní účastníci. Systém vychází z fungující, vyzkoušené praxe z mezinárodních kempů.

Ceny: Doplatky páru za individuální lekce jsou nastaveny podle aktuálního umístění páru v NRT

STT nebo LAT:

NRT

Σ lekcí

doplatek

/ 1 lekce

10T:

NRT

Σ lekcí

doplatek

/ 1 lekce

 

1-2

3

0

 

1

1+1

0

 

3-4

3

500 Kč

 

2-3

1+1

500 Kč

 

N1,2

2

800 Kč

 

N1,2

1+1

800 Kč

Pár může mít celkem maximálně 6 dotovaných lekcí (3xSTT a 3xLAT). Případná zbývající kapacita hodin bude nabídnuta za domluvené ceny a pozice v NRT, případně párům mimo rámec NRT za komerční plnou cenu. 

Minimální spoluúčast na soustředění je 500 Kč/os, tj. že páry na pozici 1-2 v NRT zaplatí tento paušální příspěvek, jsou jim však plně hrazeny individuální lekce, ubytování a cestovné.

Cestovné na pár:  dle pozice STT nebo LAT nebo 10T, hrazeno dle Finančního řádu ČSTS (5,50/km), náhradníci nebudou mít cestovné hrazeno. Vždy se počítá nejvýhodnější pozice.

Poznámka: pokud trenér veze pár, bude proplaceno jen jedno cestovné. Proplácí se jen 1x cesta na SCM a zpět pro vzdálenost nad 50 Km. Pro proplacení cestovného je nutné předat řádně vyplnění formulář.

 

STT nebo LAT:

NRT

cestovné

/ km / pár

hrazeno

10T:

NRT

cestovné

/ km / pár

hrazeno

 

1-2

5,50

100 %

 

1

5,50

100 %

 

3-4

5,50

50 %

 

2-3

5,50

50 %

 

N1,2

0

0

 

N1,2

0

0

Ubytování: objednané ubytování bude pro páry i trenéry hrazeno z prostředků SCM. 

Stravování: zajištěno sportovcům v areálu KD na vlastní náklady, paušálně je možné zaplatit

neděle

pondělí

úterý

celkem

250,- Kč

250,- Kč

150,- Kč

650,- Kč

Všechny páry, které jsou členy SCM pro tento termín prosím urychleně o potvrzení účasti, doplnění informací s kontaktem (e-mail, mobilní číslo vlastní a na rodiče u osob mladších 18. let, oznámení kdo je trenérem specialistou páru), závazné potvrzení čerpání individuálních lekcí dle přiložené tabulky, požadavku na společný oběd a večeři zajištěných v areálu KD (neděle, pondělí, úterý), nároku na ubytování: uveďte které noci (sobota, neděle, pondělí). Ubytování na sobotu je zajištěno v návaznosti na TL juniorů a mládeže Přáslavický pohár 2015.

Smlouva: je potřeba řádně vyplnit a podepsat smlouvu za každý pár. Určit trenéra, který bude podepisovat smlouvu současně s párem (musí splňovat kvalifikační požadavky ČSTS a MŠMT, tj. má platnou licenci ČSTS trenéra tř. I nebo platnou licenci ČSTS trenéra tř. II.). Smlouva je nutnou podmínkou přijetí páru do SCM. Bude předána a potvrzena na začátku soustředění.

Vaše připomínky k programu a organizaci neprodleně zašlete na e-mail scm@csts.cz .

 

Děkuji

 

Ing. Petr Bartuněk, ředitel SCM ČSTS

* Bylo anoncováno na závěrečném srazu SCM 2.12.2014, v zápisu ze zasedání Trenérské rady 1.12.2014 a v sekci Sportovního centra mládeže 11.12.2014 na webu ČSTS, na Facebooku SCM 28.2.2015 a připomenuto v sekci Sportovního centra mládeže 17.3.2015 na webu ČSTS.