Uzávěrka VŘ pro akce ČSTS roku 2016

Připomínám, že se blíží uzávěrka VŘ pro akce ČSTS roku 2016 dle ustanovení 1-3.

Přihlášky posílejte pokud možno na přiloženém formuláři nejpozději do pondělí 11.5.2015 dle "Podmínek pro VŘ pro akce ČSTS roku 2016".