Mimořádné valné shromáždění - změna stanov ČSTS

Vážení členové, dle stanov ČSTS požádaly divize 1, 2, 3, 6 a 13 o svolání mimořádného valného shromáždění ČSTS za účelem změny stanov.

Úprava stanov byla svěřena právnické firmě KŠD LEGAL, která má bohaté zkušenosti se sportovními organizacemi a byla schválena na jednání prezidia v březnu 2015.

Výsledek práce byl rozeslán standardním postupem na všechny divize ČSTS k projednání. Vzhledem k rozsahu úprav se otevřela rozsáhlá diskuze k návrhu a z ní vyplynulo, že bude nutné připomínky uspořádat, zpracovat a jako sjednocený materiál předložit na jednání mimořádného valného shromáždění. K tomuto účelu byla jmenována pracovní komise, která bude tyto podněty zpracovávat a připravovat.

Předložený návrh - čistopis najdete v tomto dokumentu, návrh se zvýrazněnými změnami je zde.

Pokud budete mít připomínky k novému znění stanov, pošlete je prosím do 15.7.2015 na e-mailovou adresu:

stanovy@csts.cz