Program Doškolovacího semináře ČSTS v Praze 29.8.2015 a individuálních lekcí a seminářů s Asisem Khadjeh-Nouri a Holgerem Nitschem

Program školení pro porotce, trenéry a funkcionáře ČSTS dle Kvalifikačního řádu ČSTS.

Workshop a ind. lekce dotované pro členy NRT a SCM. Zájemci zasílejte své požadavky na felcman.radek@csts.cz .