Protinávrh předsedy pracovní komise pro úpravu stanov a D9 ke změně stanov ČSTS

Vážení členové,

předseda pracovní komise pro úpravu stanov pan Ing. Petr Odstrčil a D9 podali protinávrh k návrhu úpravy stanov na mimořádné valné shromáždění. Protinávrh naleznete zde.