Pilotní projekt: SCM společně s dalšími členy NRT v Kroměříži 26.-28.9 a 29.9.2015

Ředitel SCM Petr Bartuněk a Výkonná rada ČSTS projednali a schválili pilotní projekt umožňující rozšíření účasti dalších členů národního týmu na soustředění SCM ve dnech 26.-28.9.2015.

Účast potvrdili zahraniční lektoři: LAT-Zoran Plohl, Olga Basenková, STT-Raimonds Pisevs a Genny Favero

Pohybová průprava: Rostislav Šrom - pedagog, choreograf, tanečník, účinkuje v incenacích divadla Brodway (muzikály)

Úspěšná forma organizace SCM přivedla na svět myšlenky jak propojit a přenést systém, know-how, kvalitu a intenzitu výuky, v neposlední řadě i atmosféru realizovaných soustředění mezi další články národního reprezentačního týmu. Možnost setkání mladé talentované základny s úspěšnými, zkušenými reprezentanty by projekt ještě mohla posunout o krok dále. Vzory a vzájemný respekt jsou dobrými a vlivnými motivy pro realizaci tohoto pilotního projektu.

SCM ČSTS je schváleným a dotovaným projektem MŠMT, dle vyhlášeného programu je určeno primárně pro juniory a mládež do 21 let. SCM se společně s mladými páry účastní i jejich trenéři, aby přímo na místě, a dále v období mezi soustředěními SCM dohlédli nad aplikací principů a metod, doporučených úspěšnými zahraničními trenéry, kteří jsou významnými kapacitami ve svém oboru. Pro realizaci pilotního projektu dalšího rozšíření účasti je třeba vyjít z podmínky, aby účelové určení ve vztahu k MŠMT zůstalo nedotčeno. Možnost zapojení dalších členů NRT je doplňkovou záležitostí, která nenaruší vlastní průběh plánovaného třídenního soustředění SCM, pouze jej rozšíří o limitovaný počet párů a jeden další den na individuální lekce (úterý 29.9.), a bude mj. podléhat spolufinancování ze zdrojů nově přidružených účastníků - členů NRT, a dalších rezerv ČSTS. Aby počet dalších účastníků nepřevýšil únosnou kapacitu Domu kultury v Kroměříži a kapacitu workshopů, Výkonná rada ČSTS stanovila následující kritéria úspěšnosti pro účast „ostatních zájemců“ na soustředění SCM: první 3 páry stávajícího NRT STT a LAT Dospělých, první 2 páry NRT 10T Dosp. a Showdance, a dále první pár Sen I STT a LAT. Zájemci o účast na soustředění SCM v termínu 26.-28.9., kteří splňují výše uvedené výkonnostní kritérium, se co nejrychleji musí přihlásit u ředitele SCM, který s nimi projedná podrobnosti a další podmínky účasti. Tito další reprezentanti se budou účastnit workshopů, pohybové průpravy a dalšího intenzivního celodenního programu SCM (sobota, neděle a pondělí) a je pro ně navíc zorganizovaný extra den individuálních lekcí v úterý. Spoluúčast na platbě za individuální lekce bude 500 Kč/lekce/pár, tj. jako spoluúčast náhradníků NRT v rámci SCM. Počet a rozpis lekcí stanovuje ředitel SCM. Lekce budou poskytnuty pouze uvedeným členům NRT, kteří se účastnili programu soustředění SCM, nelze je čerpat samostatně.

Přístup na celodenní program 26.-28.9. budou mít tito ostatní účastníci zdarma (hrazeno z rezerv ČSTS), nebude jim hrazeno cestovné, ubytování ani strava, tyto služby si zajistí sami ve vlastní režii. Smluvené kapacity ubytování a stravování pro SCM nemohou pokrýt navýšený zájem.

Věříme, že projekt přinese nové impulsy, jakým směrem se ubírat dále, jak se vzájemně motivovat, a přispěje tak k obohacení zkušeností našich reprezentantů. Reprezentace je vlajkovou lodí ČSTS, zasluhuje si péči a podporu.

Dovětek: Rád bych poděkoval Výkonné radě ČSTS za vstřícnost a podporu tohoto pilotního projektu. Petr Bartuněk, ředitel SCM

Předběžný seznam účastníků naleznete zde v PDF, tabulka ale bude ještě aktualizována. Seznam účastníku projektu dospělých, seniorů I naleznete zde v PDF