PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA PARDUBICKÉ DIVIZE ČSTS

V reakci na zápis z jednání Výkonné rady ČSTS VR 11 ze dne 4.9.2009 (bod 6) vydává představenstvo Pardubické divize ČSTS následující prohlášení:
 
Případ „Novák vs. ČSTS“ považuje představenstvo Pardubické divize za uzavřený vzhledem k vydání konečného rozsudku Krajským soudem v Ústí nad Labem. V případě, že se vedení ČSTS k této kauze chce vrátit a znovu ji otevřít, považujeme za neopodstatněné tuto kauzu označovat jako „Novák vs. ČSTS“ ale jako „Pardubická divize vs. ČSTS“ nebo „představenstvo Pardubické divize vs. ČSTS“. Považujeme za důležité zdůraznit, že žalobu na ČSTS podalo 7 členů tehdejšího představenstva Pardubické divize ve složení: A. Novák, L. Mičjanová, D. Pavelková, J. Malinová, M. Pýcha, J. Boháčová a I. Bureš. Fakt, že v konečné fázi soudního procesu byl jediným žalobcem pouze A. Novák, nemůže být reprodukován jako postoj jednoho individuálního člena ČSTS vs. ČSTS, ale je pouze důsledkem neexistující právní subjektivity jednotlivých divizí, v případě její existence by žalobcem bylo představenstvo Pardubické divize. Za podmínek současného legislativního rámce byl logicky jediným žalobcem tehdejší předseda Pardubické divize A. Novák.
Dále v této souvislosti uvádíme, že Mgr. Stano nebyl do této kauzy zapojen jako člen ČSTS, vykonával v této věci svou profesi – právníka, a proto nám připadá už naprosto scestné, aby byl jakkoliv postihován v rámci ČSTS.
Na závěr považujeme za podstatné informovat taneční veřejnost o tom, že KS v Ústí nad Labem sice rozhodl v této věci ve prospěch ČSTS, v žádném případě se však z věcného hlediska neztotožnil ani s postojem ČSTS ani A. Nováka, rozhodnutí bylo výsledkem rozporu v procedurálních záležitostech, na rozhodování o tom, kdo je v této kauze v právu, vlastně ani nedošlo. Dosud jediným nezávislým orgánem, který v této záležitosti posuzoval, na které straně je právo, byla Dozorčí rada ČSTS, která se ve svém rozhodnutí ze dne 17.10.2001 jednoznačně vyslovila ve prospěch Pardubické divize. 
Nynější představenstvo Pardubické divize stále jednomyslně stojí za oprávněností žaloby A. Nováka a za kroky, které v této souvislosti následovaly. Z tohoto důvodu žádáme:
1.    O doložení, jakým způsobem bylo v tomto případě poškozeno jméno ČSTS. V demokratickém systému nepovažujeme samotný akt podání žaloby na svaz jako poškozování jeho jména.
2.    V případě zahájení disciplinárního řízení s A. Novákem žádáme z výše uvedených důvodů, aby toto řízení bylo vedeno se všemi členy nynějšího představenstva Pardubické divize, nikoli s A. Novákem jako jednotlivcem.
 
 
V Pardubicích 4.11.2009
 
Ing. Jan Kroupa v. r.                                             Aleš Novák v. r.
 
Ludmila Mičjanová v. r.                                       Dana Pavelková v. r.
 
PaedDr. Jana Malinová v. r.