Výroční konference ČSTS - zprávy za uplynulé období

Zpráva orgánů za uplynulé období 2011-2015 (viz níže), Zpráva Dozorčí rady, Zpráva Disciplinární a smírčí komise

Zpráva o činnosti 2011-2015, Zpráva vedoucího soutěžní oblasti, Zpráva vedoucího oblasti porotců, Zpráva vedoucího oblasti vzdělávání, Zpráva ředitele SCM, Zpráva předsedy Komise sportovců