Výroční konference-doplnění: Program, finanční plán, odvolání, návrhy, finanční zpráva

Odvolání a protinávrhy D08 a dalších členů (viz níže), Program VK - revize 16.11.2015, Leoš Siegel: finanční zpráva, návrh finančního plánu 2016

Odvolání VS z 9.4.2015: D08,TAK Dance a indiv.člen.J.Koubek, J.Krtička-proti rozhodnutí PR22

Odvolání VS z 22.6.2015: D08,TAK Dance a indiv.člen.J.Koubek, J.Krtička-proti rozhodnutí PR22 (doplnění)

Odvolání DR a VS ze 7.7.2015: D08,TAK Dance a ind.člen.J.Koubek, J.Krtička-proti rozhodnutí PR23, Vyjádření DR k odvolání ze 7.7.2015