Program Výroční konference - revize 2

Program výroční konference v revizi 16.11.2015 (v souladu s programem vyvěšeným v pozvánce dne 18.10.2015-omylem převzato z jiné verze souboru - viz níže)