Novinky v SŘ přijaté na Prezidiu ČSTS 8.11.2009. Účinnost od 1.1.2010.

Kromě změn v souvislosti s přihlašováním na soutěže přijalo prezidium následující významné úpravy SŘ:

  •  Neveřejné hodnocení se týká všech soutěží pořádaných ČSTS, kromě soutěží pohárových. (Převzetí principů IDSF)

 

  • Délka tanců je nově 1:30 i u tanců Valčík a Jive. (Převzetí principů IDSF)

 

  • Od třídy B je definována povinná minimální délka přestávky na 15 minut mezi jednotlivými koly. (Převzetí principů IDSF)

 

  • Odborný dozor má právo ihned vyloučit pár za porušení předepsaného oblečení. (Převzetí principů IDSF, zejména z důvodu opakovaných přestupků ze strany některých párů)

 

  • Definice činnosti OD – nyní zdůrazněn aktivní přístup pro řešení problémů přímo na soutěži, předchozí definice mohla vyvolat dojem pouze pasivního přístupu typu zapisovatel. Dále přidána část, která se týká sledování hodnocení porotců.

 

Leoš Siegel, VSO