K O N G R E S ČSTS 2016

Vážení, dovolte abychom Vás pozvali Kongres ĆSTS 2016  jehož hlavní náplní bude přednáška

Barbary Nagode AMBROŽ na téma „Muzikalita a jak hudební elementy ovlivňují taneční techniku“

a Marka HYLEBRANTA téma „Základní neodkladná resuscitace a první pomoc dětí a dospělých“

viz. PROGRAM