Podmínky účasti párů na MČR La , St a 10T 2016

Připomínám , že podmínky pro účast na MČR budou stejné, jako v minulém roce:

 

ST a LA:

Jun I : D2-C, J1-CB
Jun II: J2-B
Mla: Mla-AM
Under 21: 21-M
Dosp: Ml-M, D-M, S1-M, S2-M, S3-M
Sen I : S1-AM, S2-AM, S3-AM
Sen II: S2-AM, S3-AM
Sen III: S3-BAM

 

10T :

Jun I :  D2   C,B
JunII :   B
Ml :      A,M
u 21:   A,M  (alespoň v jedné kat.vyšší než A)
D:       A,M  (alespoň v jedné kat.vyšší než A)
S:       B,A,M ( alespoň v jedné kat.vyšší než B)