Databáze ČSTS a složení NRT k 1.1.2016

Vážení členové ČSTS,

chtěl bych upozornit na určité nejasnosti v databázi ČSTS, dotýkající se mj. složení NRT k 1.1.2015.

Vždy úvodem roku  ČSTS řeší jednotlivé případy, kdy dotyčná osoba nebyla správně v databázi „překlopena“ nebo se nenachází v seznamu porotců, trenérů, není správně zařazena do NRT apod. Děje se tak z různých příčin každý rok, než se „vychytají“ všechny problematické momenty, které se různí. Nejčastější příčinou proč se data nezobrazila tak, jak je očekáváno, je chyba či zpoždění při zadávání plateb (datum platby, zdržení mezi bankami, chybně zadaný variabilní symbol, nebo pod vygenerovaným variabilním symbolem byla poslána jiná částka než byla automaticky vypočítaná) ,nebo plnění kvalifikačních podmínek vztahující se k licencím.

Bohužel se případy „nepřeklopené“ v databázi dotýkají i složení NRT a tak se může stát, že v tomto období na začátku roku ze seznamu vypadne některý z členů a na uvolněné místo se dočasně dostává pár, který vzápětí po doplnění databáze ze seznamu vypadne. Této situaci bohužel nemůžeme zabránit.

Národní reprezentační tým (NRT): přepočítává se dle legislativy k 1.1. – mohl by se přepočítávat k 5.1., ale i tak bychom se patrně ocitli v obdobné situaci, protože obecné zkušenosti napovídají, že problémy se začnou řešit, až když se informace někde zveřejní nebo když se páry nedokáží například v databázi přihlásit k soutěži. Samozřejmě, že se složení záhy vyladí dle reality a fakticky došlých a automaticky či manuálně „překlopených“ plateb.

Věřím, že v příštím období se vedení ČSTS podaří této situaci předejít a nalézt funkční řešení. V současné době prosím o pochopení a shovívavost.

Luboš Novotný