Mezinárodní akademické mistrovství ČR v tanečním sportu

V  rámci Brno Open Dance Festival 2016, 20. 3. 2016, se poprvé jako pilotní projekt uskuteční Mezinárodní akademické mistrovství ČR v tanečním sportu. Soutěž vyhlašuje Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS), koná se podle soutěžních pravidel WDSF za oficiální podpory WDSF/DanceSport Europe a ČSTS. Podmínky účasti viz dále.

Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit taneční páry, jež tvoří studenti vysokých nebo vyšších odborných škol. Dovoleno je, aby jeden z páru byl středoškolský student maturitního ročníku. Páry nejsou výkonnostně omezeny a startují za své školy, nikoliv kluby nebo divize. Při prezenci je třeba se prokázat průkazem o studiu.

Přihlášky: Přihlašování se provádí přihlašovacím automatem na stránce www.brnoopen.cz v záložce SOUTĚŽÍCÍ/PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE. Pokud se nechcete zúčastnit jiných soutěží, není třeba v přihláškách uvádět identifikační kód WDSF (MIN) ani ČSTS (IDT), tzn. soutěž je otevřená i pro nečleny ČSTS.
Uzávěrka přihlášek pro uvedení v programu akce je 12.3.2016, pořadatelé však budou akceptovat i pozdější přihlášky. Pozdějším přihlášením můžete pouze zkomplikovat průběh soutěže, proto pořadatelé apelují na přihlašování v předstihu.

Informace: Vzhledem k tomu, že v letošním roce se začínají pořádat univerzitní mistrovství v tanečním sportu v Evropě, bude výsledek naší akce použit pro letošní nominace ČAUS.

Ing. Petr Odstrčil, předseda komise tanečních sportů ČAUS a předseda organizačního výboru Brno Open Dance Festival 2016