Nasazení párů na MČR ST 2016 v kategorii Senioři I

Na základě přihlášeného počtu párů v této kategorii vychází postupový klíč 26-18-12-6.

Díky tomuto klíči a a současnému znění legislativy by se do druhého kola nasazovalo do 18 místa dle TL, což by znamenalo, že se teoreticky nasazuje kompletní 2. kolo a tím pádem by bylo 1. kolo zbytečné. Z tohoto důvodu se zmocněnci, kteří jsou v současné době pověřeni vedením ČSTS, jednomyslně shodli na mimořádném opatření, kdy se budou nasazovat páry, které se umístily do 12 místa v TL Seniorů stejně jako je tomu u kategorií Junioři a Mládež.

Dále upozorňuji páry v kategorii Senioři I, že pokud se zaprezentuje méně než 25 párů, bude druhým kolem přímo semifinále a NIKDO NEBUDE NASAZEN. Toto bude známo po uzaření prezence.