Úprava počtu delegátů pro VK 2016

Administrativní chybou nedošlo k vyřazení neplatných přihlášek v D08 v členské databázi ČSTS, o kterém rozhodla VR a pro výpočet počtu deleátů byl použit počet členů, který obsahoval i neplatně přihlášené. Po přepočítání počtu členů D08 se počet členů této divize snižuje o 58 na 137, čímž se snižuje počet delegátů na 3.