Sankce párům za neomluvenou neúčast na WDSF soutěžích

Upozorňujeme taneční páry na sankce plynoucí z včas neomluvené neúčasti na soutěžích WDSF.

Viz přiložený dokument