Výkonná rada zasedala již pošesté

Výkonná rada ČSTS na svém 6. zasedání, které se tentokrát konalo v Brně, projednávala záležitosti týkající se veřejných soutěží na projekty Tanec pro všechny a Podpora sportovně talentované mládeže, úprav legislativy a vnitřních organizačních záležitostí.

Byla schválena podpora 28 akcí, které mají propagovat tanec a otevřít ho širším masám a zelenou dostal i předložený projekt Podpora sportovně talentované mládeže.

Byly schváleny dílčí změny Soutěžního, Nominačního a Organizačního řádu.

Detailní informace jsou v Zápisu a jeho přílohách.