Výroční konference 2016

Vážení členové ČSTS. V souladu se stanovami svolala Výkonná rada výroční konferenci na 17.11.2016

Výroční konference se uskuteční v Praze. Klíč pro počet delegátů byl stanoven na 1:50. Počty delegátů jednotlivých divizí najdete v tomto dokumentu.

Další informace včetně podkladů a programu budou uvedeny v pozvánce, která bude zveřejněna nejpozději 30 dní před konáním Výroční konference.