Výroční konference 2016 - podklady

Vážení členové,

na základě pozvánky bylo zasláno několik podkladů, které byly zapracovány.

Seznam připomínek - P14

Zapracovány byly do dokumentů

  1. Soutěžní řád – Návrh VR – P15 – dokument se změnami, P16 – konečné znění
  2. Finanční řád – Návrh VR – P17 – dokument se změnami, P18 – konečné znění

Zprávy o činnosti budou zveřejněny VR po jejich projednání na schůzi VR 15.11.2016