MŠMT prodlužuje termín pro podávání žádostí v programu č. VIII. do 15.12.2016

Doplňující důležité informace k vyplňování projektu...

Náležitosti žádosti dle bodu č. 7.2 :

a) Elektronická forma žádosti musí obsahovat více příloh než v minulém roce, včetně ČP 2016 a seznamu členů PROJEKTU

    Proveďte prosím kontrolu vložených dokumentů před odesláním.

b) Listinná forma žádosti obsahuje pouze žádost vytištěnou ze systému IS-SPORT

    Obálka musí být opatřena textem "DOTACE-VIII"

POZNÁMKA: V případě zjištění chyby po elektronickém uzavření a odeslání žádosti lze informací na odkazu "Potřebuji pomoc" informovat systém a projekt vám bude pro potřebné opravy otevřen.

Kompletní metodický postup http://www.msmt.cz/uploads/IS_SPORT.pdf