Výběrové řízení - tanec pro všechny

Výkonná rada na svém posledním jednání schválila vypsání dodatečného kola výběrového řízení na projekt Tanec pro všechny. Náležitosti přihlášky zůstávají stejné jako v předchozích kolech s tím, že termín pro podání přihlášky je do pátku 9.12.2016 do 10:30. Podmínky najdete zde. V tomto kole se bude vybírat 8 projektů.