Prostředky z Loterií

Vážení členové,

VR schválila rozdělení prostředků z loterií za rok 2016 v této výši:

Za stávajícího člena​ klubu mladšího 18 let: 200 Kč/člena

Za člena nově získaného v roce 2016 mladšího 18 let: 500 Kč/člena

Rozhodné datum pro stanovení částky bude 31.12.2016 s tím, že přihlášky členů budou přijímány sekretariátem nejpozději dne 22.12.2016.

V případě, že nově získaný člen v roce 2016 změní klubovou příslušnost, potom se částka 500,- Kč/člena dělí v poměru 200,- Kč pro klub (KČ) ve kterém je registrován k 31.12.2016 a 300,- Kč pro klub (KČ), který první registroval člena do ČSTS.