7.1.2017 Kongres ČSTS - školící akce dle KŘ - účast nutná pro porotce hodnotící MČR v absolutním systému hodnocení

Kongres se uskuteční v prostorách Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8. Hlavním tématem bude absolutní hodnocení použité na MČR 2017. Program

Přihlášky na www.csts/cs/KalendarSoutezi

U Poroty pro MČR 2017 bude pro zařazení do kategorií a disciplín, v nichž bude použit absolutní systém hodnocení, vyžadováno některé z následujícího:

- absolvování Kongresu ČSTS 2017 (4 hod.) a školících seminářů v den před konáním mistrovství v místě mistrovství (2 hod.)

- absolvování školení WDSF pro absolutní systém hodnocení

- ve výjimečných případech praxe v hodnocení soutěží WDSF absolutním systémem hodnocení.

Bez splnění výše uvedeného nebude porotce zařazen do kategorií a disciplín, u nichž bude absolutní systém hodnocení použit.