Informace z jednání Výroční konference ČSTS

Jak jsme avizovali v jednom z předešlých příspěvků, konala se ve významný den ČR 17. 11. 2016 i významná akce ČSTS – zasedání nejvyššího orgánu ČSTS – Výroční konference. Delegáti VK vyslechli a schválili zprávy jednotlivých statutárních zástupců ČSTS - prezidenta a tří viceprezidentů.

Prezident ve své zprávě zhodnotil konsolidační opatření po dubnových volbách. Mj. se věnoval informacím týkajícím se činností nově zvolené Výkonné rady, vývoji v oblasti budování vnějších vztahů, úpravám legislativy a informoval o transformaci projektu Podpora sportovně talentované mládeže. Dále seznámil delegáty s některými organizačními záležitostmi – ustanovení funkce Generálního sekretáře a založení servisní společnosti Czech DanceSport Services a jejími úkoly.

Viceprezident pro ekonomiku přednesl zprávu o hospodaření spolku, seznámil delegáty s věcnou náplní jednotlivých kapitol rozpočtu.

Viceprezident pro sport se věnoval zejména celkem zásadním změnám v soutěžní oblasti a Viceprezident pro profesní záležitosti změnám v oblasti losování porot pro národní šampionáty a soutěže Taneční ligy a rozdělení porotců I. třídy na dvě skupiny.

V legislativě byly realizovány změny Finančního, Kvalifikačního, přestupového a Soutěžního řádu, byly upraveny Stanovy spolku a schválen Statut komise sportovců.

Všechny dokumenty v platném znění jsou přílohou zápisu – link ZDE