Informace pro všechny organizátory souěží

Ze systému byly vyřazeny u soutěží, které ještě nedostaly číslo jednací soutěže kategorie E a TPV. Prosíme organizátory soutěží v roce 2017,18.. aby ve svých naplánovaných soutěžích přidaly tyto soutěže do naplánovaných ke schválení. 

Jménem ČSTS vás (organiátory) žádám (VPs), abyste přidali minimálně takový počet soutěží, který byl v původním plánu a rozmysleli si, zda-li chcete podporovat na své akci soutěže Tance pro Všechny (TPV) anebo postupové soutěže třídy E. Je třeba, aby ČSTS nabídlo soutěžícím dostatečný počet soutěží a byla zachována dosavadní kontinuita.

Pokud budete mít dotaz, kontaktujte VPs na oficiálním emailu anebo skrze sekretariát.