Přihlášení na Kongres ČSTS 7.1.2017 a trenérská praxe

Připomenutí pro všechny, kteří plánují svou účast na kongresu, o nutnosti přihlášení v sekci soutěží.

Upozornění pro majitele trenérských licencí na skutečnost, že k prodloužení o další období je nutné doložit trenérskou praxi.